ပညာရေးသတင်းလွှာပုံနှိပ်ခြင်းလုပ်ငန်း အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်းကိစ္စ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ကျောင်းပြင်ပနှင့်တစ်သက်တာပညာရေးဦးစီးဌာန နေပြည်တော် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း ၁။        ၂၀၁၈-၂၀၁၉ခု၊ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်းကျောင်းပြင်ပနှင့်တစ်သက်တာပညာရေးဦးစီးဌာန မှပညာရေး သတင်းလွှာပုံနှိပ်ခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသဖြင့်တင်ဒါတင်သွင်းနိုင်ရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။ ၂။        အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို     ( ၁၈- ၁၀- ၂၀၁၈

More…