ပညာရေးစကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲ ‘ဆရာ၊ ဆရာမများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်း’ အပိုင်း(၃)

Teacher Capacity