ဒသမတန္း(Grade 11) ျမန္​မာစာသင္​႐ိုးမွ `သိဃၤသူ႔သမီး´ျမန္​မာစကား​ေျပTheingatuBookmark the permalink.

Comments are closed.