အခြေခံပညာအထက်တန်းဆင့် နဝမတန်း ဓာတုဗေဒဘာသာရပ်မှ Chapter 1 Substances and their changes သင်ခန်းစာ အပိုင်း(၁)substances 1Bookmark the permalink.

Comments are closed.