အခြေခံပညာအထက်တန်းဆင့် ဒသမတန်း ဇီဝဗေဒဘာသာရပ်မှ Chapter (2) The Flower, Pollination and Fertilization သင်ခန်းစာThe flower,p and fBookmark the permalink.

Comments are closed.