အခြေခံပညာအထက်တန်းဆင့် နဝမတန်း(Grade – 10) ရူပဗေဒဘာသာရပ်မှ Chapter (2) Vector သင်ခန်းစာvectorsBookmark the permalink.

Comments are closed.